SE   |   EN

Fåglar är för mig mer än bara fjäderflax.. Att se dem i närbild och hur de samverkar mellan varandra och lever i symbios över artgränserna är fantastiskt.