SE   |   EN

Att möta djuren i naturen med ödmjukhet och få se rovdjuren jaga och själva bli bortjagade samtidigt som jag själv kan vara ett byte är en speciell känsla.